ConvocatòriesComparteix aquesta pàgina

21 abril 2019

Oberta convocatòria per a ONGD de projectes de Cooperació per al Desenvolupament per al "Gran Joc Solidari 2019" de Xirivella

Oberta convocatòria per a ONGD de projectes de Cooperació per al Desenvolupament per al "Gran Joc Solidari 2019" de Xirivella

L´Ajuntament de Xirivella finançarà 3 projectes de cooperació internacional en els àmbits d'intervenció: educació, apoderament de les dones en l'àmbit local i població refugiada. Les ONGD poden presentar les seues propostes de projectes fins al dimecres 3 d'abril.

CONVOCATÒRIA de projectes de cooperació per al Gran Joc Solidari 2019 de Xirivella 

El Gran Joc Solidari és un projecte de sensibilització impulsat des de la Regidoria d'adolescència i Joventut i amb el finançament de la Concejalia de Cooperació Internacional de l'Ajuntament de Xirivella (València), orientat principalment a la població escolar del municipi amb més de 100 participants, 6 col.legis de Xirivella i 40 voluntari@s per a impulsar els valors de la solidaritat i la cooperació per al desenvolupament.

El Gran Joc Solidari s'estructura en diverses fases que abasten des de la selecció de 3 projectes de Cooperació Internacional fins a l'execució del Joc pròpiament dit, que enguany serà el dissabte 11 de maig a les 11 hores a la Pl de l'Ajuntament de Xirivella.

Per tot això s'obri aquesta convocatòria perquè les ONGD presenten les seues propostes de projectes fins al dimecres 3 d'abril conforme a les bases que presentem a continuació.DESCARREGAR BASES DE LA CONVOCATÒRIA BORSA DE PROJECTES ACI

FORMULARI DEL PROJECTE ACÍ

Formulari disponible ON LINE ACI


Per a qualsevol dubte o qüestió sobre les bases o la convocatòria, per favor contactar a través del mail: centrejove@xirivella.es


WEB del Gran Joc Solidari amb     https://xirivellajove.wixsite.com/granjocsolidari


banner joc solidari 1.JPG


BASES JOC SOLIDARI 2019 

BASES PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL GRAN JOC SOLIDARI 2019
Ayuntamiento de Xirivella – Concejalías de Cooperación Internacional y de Juventud


Desde la Concejalía de adolescencia y Juventud y con la financiación de la Concejalia de Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Xirivella se hace la propuesta de creación de una bolsa de proyectos de cooperación para la firma de un convenio de colaboración con ONGD, para la subvención de proyectos de cooperación internacional.


1.  Se pueden presentar a esta bolsa de proyectos de cooperación prioritariamente ONGs pertenecientes a la Coordinadora de ONGD de la Comunidad Valenciana que realizará una campaña de difusión entre sus entidades miembro para la búsqueda de proyectos que se adapten a las condiciones del desarrollo de la campaña municipal denominada Gran Joc Solidari de Xirivella 2019. No podrán presentarse a esta convocatoria ONGs que hayan sido financiadas por el Ayto de Xirivella para el mismo concepto durante el ejercicio anterior

2.  El Ayuntamiento de Xirivella , a través de la Concejalía de Cooperación , destinará 6000 € a la firma de convenios de colaboración para la subvención de 3 proyectos de cooperación internacional en los siguientes ámbitos de intervención con una cantidad de 2.000 € a cada uno de los mismos:

  • La educación, en el sector de la población infantil y/o juvenil. como motor de cambio y transformación local.
  • Proyectos de apoyo al empoderamiento de las mujeres en el ámbito local, ya sea desde la perspectiva del desarrollo económico, la prestación de servicios específicos, el desarrollo comunitario, la educación…La mujer como protagonista de la cooperación al desarrollo.
  • La población refugiada. Tanto el trabajo en sus países de origen, los procesos de desplazamiento como el apoyo a proyectos en los países de acogida.


3. El Ayuntamiento de Xirivella, a través de la comisión técnica del Servicio de Juventud seleccionará 3 proyectos de la bolsa de propuestas presentadas y lo hará en base a criterios de interés para el desarrollo del programa Gran Joc Solidari . Una vez valoradas las propuestas, se seleccionaran tres y contactará con cada una de las ONGs para la tramitación administrativa de la documentación necesaria para la firma de un convenio de colaboración según modelo y condiciones que se acompañan. Esta comisión técnica estará formada por personal de los servicios municipales y una representación de las concejalías implicadas en este proceso.

4. Para la presentación de proyectos de cooperación se establece un plazo que finalizará el dia 03/04/2019 y se presentara electrónicamente en el siguiente formulario https://goo.gl/forms/Ltzr0dRM1TJvVHEo1 o bien se enviará por correo electrónico, con acuse de recibo a la dirección centrejove@xirivella.es la siguiente documentación:

- Ficha - formulario del proyecto (descargar AquÍ)

-  Documento resumen explicativo del proyecto

- Cualquier material gráfico o audiovisual que complemente una explicación del mismo y sirva a la comisión técnica para la valoración.

5. Las ONGs seleccionadas en la presente bolsa tendrán un plazo de un mes a partir de la notificación por correo electrónico para presentar por Registro de Entrada del Ayuntamiento de Xirivella toda la documentación requerida para la firma del convenio de colaboración , así como para facilitar la información y/o documentación necesaria para la difusión del proyecto en el ámbito del desarrollo de la Actividad del Gran Joc Solidari. Incluyendo asimismo la posibilidad de participar en un evento de sensibilización tipo charla que se organizará desde el Servicio de Juventud en horario previsiblemente de tarde y que se acordará con las ONGs participantes.Gran Joc Solidari 2018 en imatges ....

abril 2019

LMXJVSD
Abierta la inscripción en FORMACION INTERNA:Construcción de Línea de Base para Proyectos de Educación para la Ciudadanía Global. 1 Presentación del libro "Indestructibles" de Xavier Aldekoa 2 IX Jornadas Cooperación al desarollo 3 Cinema fòrum: "Fràgil Equilibri" 4 JORNADES SOBRE MENJADORS ESCOLARS SOSTENIBLES 5 Encontre de Voluntariat- Projecte de Cpmerç Just 6 Carrera solidaria 7
CAS BLASCO: La ciutadania contra la corrupció 8 DEL RIFF AL ERG CHEBBI – Viatge de Pasqua 2019 9 Proyeccion documental: "Tigernut, la patria de la mujeres íntegras" 10 Taller de documental participativo comunitario 11 Concentración por el clima 12 FORMACIÓN BÁSICA EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL 13 14
15 Jornada Ciberserguridad para Pymes. Aspectos prácticos 16 Mostra Itinerant de Cinema i Vídeo Indígena 17 18 19 20 21
22 23 24 Concentración por el clima 25 26 Plasticero, festival ecosocial 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

CERCADOR D'ACTIVITATS


DATES:

CATEGORIES

ONGD I COL·LABORADORS:

LA CVONGD REP EL SEGELL DE “TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN”

POLÉTIKA

MANUAL DE ESTILO DE LA CVONGD #ERESPARTEDELACOORDI

MAPA PETERS: EL MÓN EN UNA DIMENSION MÉS REAL

DESCUBRE....EL COMERCIO JUSTO

COMO COLABORAR CON EL #CASOBLASCO

FORMULARIO DE INCIDENCIAS TECNICAS PARA ONGD